This project is read-only.
Türkiye’de açık kaynak kodlu projelerin geliştirilmediği çok acı bir gerçek ve bende geliştireceğim bazı projelerin açık kaynak kodlu olmasının bu sürece bir katkıda bulunabileceğini düşünüyorum.
Bu nedenle codeplex.com sitesi üzerinden sağlanan Team Foundation desteğini arkadama alarak proje geliştirireceğim.
C# , .Net Framework 4.0 , Asp.NET MVC 4, Javascript ve Jquery, MsSql ve bunun yönetimi için ise Linq to Sql kullanıyor olacağınız.
https://sanalmagaza.codeplex.com/ üzerinde Kaynak kodlarına erişilebilir ve geliştirilebilir. Open source projenin bir diğer güzelliği ise video ile nasıl yapıldığının anlatılmasıdır.

Last edited Apr 5, 2012 at 1:23 PM by mcakir, version 2